Home / Tag Archives: đại học Y tế và Nha khoa Tokyo

Tag Archives: đại học Y tế và Nha khoa Tokyo

July, 2016

  • 6 July

    Trường đại học Y tế và Nha khoa Tokyo

    Trường đại học Y tế và Nha khoa Tokyo

    Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo là một phần của hệ thống đại học quốc gia của Nhật Bản. Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo (không nên nhầm lẫn với Đại học Y khoa Tokyo và Cao đẳng Nha khoa Tokyo) cung cấp chương trình học …