Home / Tag Archives: học viện giao lưu quốc tế tokyo

Tag Archives: học viện giao lưu quốc tế tokyo

May, 2016

  • 11 May

    Học viện giao lưu quốc tế Tokyo

    hinh anh hoc vien giao luu quoc te tokyo 1

    Học viện giao lưu quốc tế Tokyo Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo đạt được tiêu chuẩn của Hiệp hội Chấn hưng Giáo dục tiếng Nhật và ra đời dựa trên mục tiêu xúc tiến giao lưu văn hoá quốc tế, đem đến cho những cơ hội cạnh tranh …