Home / Tag Archives: Hỏi về phí đi và tiền môi giới đi xkld

Tag Archives: Hỏi về phí đi và tiền môi giới đi xkld

March, 2017

  • 20 March

    Hỏi về phí đi và tiền môi giới đi xkld?

    Hỏi về phí đi và tiền môi giới đi xkld

    Hỏi về phí đi và tiền môi giới đi xkld đài loan ? Xin trả lời câu hỏi như sau: Được xác định là thị trường tiếp nhận lao động lớn nhất của Việt Nam, năm 2014, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề ra chỉ tiêu đưa 45.000-50.000 …