Home / Tag Archives: kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-Test

Tag Archives: kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-Test

May, 2016

  • 26 May

    Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-Test

    Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-Test

    Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-Test 1.      J-Test là gì? J-Test là một kỳ thi nhằm đánh giá năng lực tiếng Nhật của thí sinh không phải là người bản địa, được bắt đầu vào năm 1991, chú trọng vào tiếng Nhật thực dụng. Cho đến …