Home / Tag Archives: Lừa Đảo Du Học

Tag Archives: Lừa Đảo Du Học

May, 2016

  • 30 May

    Những chiêu lừa đảo trong du học Nhật

    Những chiêu lừa đảo trong du học Nhật

    Những chiêu lừa đảo trong du học Nhật Để giúp các bạn tránh gặp phải những trường hợp đó, chúng tôi xin phân tích một số “chiêu thức” lừa đảo sau đây của nhiều trung tâm hiện nay đang áp dụng: 1. Cam kết đỗ Visa 100% – chiêu lừa …