Home / Tag Archives: Trường đại học Tokyo-Todai

Tag Archives: Trường đại học Tokyo-Todai

July, 2016

  • 11 July

    Thông tin Trường đại học Tokyo-Todai Nhật bản

    Trường đại học Tokyo-Todai Nhật bản

    Là trường tây học đầu tiên của Nhật (được thành lập dưới thời Minh Trị), tham vọng của Đại học Tokyo – Todai là xây dựng một nền giáo dục và nghiên cứu tiên tiến nhất trên thế giới. Với Todai, đứng đầu 507 trường đại học ở Nhật hay …