Home / Thông tin các trường tại Nhật Bản (page 9)

Thông tin các trường tại Nhật Bản

Học viện quốc tế Fuji

Học viện quốc tế Fuji

Học viện quốc tế Fuji – Nhật Bản Tên tiếng Anh: Fuji International Academy Tên tiếng Việt: Học viện quốc tế Fuji Khẩu hiệu: “Bước đệm đầu tiên hướng đến tương lai” Vị trí: Fukuoka, Nhật Bản Website: http://fuji-ac.jp/ I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌC VIỆN QUỐC TẾ FUJI 1.Giới …

Xem tiếp