Home / Thông tin các trường tại Nhật Bản / Trường nhật ngữ (page 2)

Trường nhật ngữ

June, 2016

 • 17 June

  Thông tin Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano

  Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano

  Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano được thành lập từ tháng 01 năm 2002, đã được phê duyệt bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản Với đội ngũ giáo viên trẻ, những người đã nghiên cứu giảng dậy trên khắp các trường đại học và sau đại …

 • 17 June

  Thông tin Trường Nhật Ngữ Hiroo

  Trường Nhật Ngữ Hiroo

  Trường Nhật Ngữ Hiroo được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 1984 và được công nhận bởi Bộ Giáo dục Nhật Bản. Kể từ đó chúng tôi đã chịu trách nhiệm về giáo dục của Nhật Bản hơn 2.000 người, chủ yếu là từ các quốc gia phương …

 • 13 June

  Thông tin Trường Nhật ngữ SAKURA

  Trường Nhật ngữ Sakura

  Học viện ngôn ngữ Sakura nằm ở Kyushu Fukuoka. Có rất nhiều sinh viên Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và cả Trung Quốc theo học tại đây. Học viện ngôn ngữ Sakura trực thuộc các trường đại học, cao đẳng rất thuân lợi cho việc học chuyển tiếp của các …

 • 13 June

  Thông tin Trường Nhật ngữ Đông Kinh

  Trường Nhật ngữ Đông Kinh

  Trường Nhật Ngữ Đông Kinh (Tokyo) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cung cấp các chương trình đào tạo tiếng nhật phong phú với chất lượng cao, tư vấn du học tại Nhật Bản cho những người có nhu cầu. Hoạt động chuyên môn Trường Nhật …